Đã có 451 mã trái phiếu doanh nghiệp giao dịch trên HNX tháng 10

 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Tổng giá trị giao dịch tháng 10/2023 cao hơn gấp 2,5 lần tháng 9/2023. Nguồn: HNX

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Tổng giá trị giao dịch tháng 10/2023 cao hơn gấp 2,5 lần tháng 9/2023. Nguồn: HNX

Các tổ chức phát hành có giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPDNRL) đăng ký giao dịch lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBANK) với 21.920 tỷ đồng/27 mã trái phiếu; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 19.950 tỷ đồng/10 mã trái phiếu; Ngân hàng TMCP Quân đội 18.305 tỷ đồng/42 mã trái phiếu; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 14.955 tỷ đồng/35 mã trái phiếu, và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 13.255 tỷ đồng/20 mã trái phiếu.

Trong tháng 10/2023, tổng khối lượng giao dịch TPDNRL toàn thị trường đạt 102.685.383 trái phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 29.292,27 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 4,66 triệu trái phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1.331,47 tỷ đồng/phiên, gấp 2,5 lần so với tháng 9. Trong đó, trái phiếu có giá trị giao dịch cao nhất là trái phiếu Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt với 3.827,1 tỷ đồng, tiếp theo là trái phiếu Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living với 3.469,5 tỷ đồng, trái phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast với 2.226 tỷ đồng, trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với 2.033,1 tỷ đồng và trái phiếu Công ty Cổ phần Phú Thọ Land với 1.771,4 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2023, thị trường TPDNRL có thêm 7 thành viên giao dịch mới gồm CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam); CTCP Chứng khoán HD; CTCP Chứng khoán Rồng Việt; CTCP Chứng khoán TP.HCM; CTCP Chứng khoán Vietcap; Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam và CTCP Chứng khoán Stanley Brothers, nâng tổng số thành viên giao dịch lên 20 thành viên.

Trên thị trường sơ cấp, tổng số đợt đăng ký phát hành trong tháng 10/2023 là 40 đợt đăng ký trong nước với tổng giá trị đăng ký là 45.746 tỷ đồng. Tổng số đợt phát hành thành công trong tháng là 42 đợt với tổng giá trị phát hành là 44.894 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân 3,9 năm, lãi suất phát hành bình quân là 8,38%, trong đó, toàn bộ là phát hành trong nước.


Nguồn tham khảo