Công ty được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn công bố dự đoán về chu kỳ lãi suất của Fed

Các nhà nghiên cứu của China International Capital Corporation (CICC) đã chia sẻ suy nghĩ của họ về chu kỳ lãi suất của Fed.

Một nghiên cứu gần đây của China International Capital Corporation (CICC) nhấn mạnh rằng chu kỳ hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về cơ bản không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất sớm.

Nghiên cứu cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ ít có khả năng phải đối mặt với một cuộc suy thoái sâu sắc và đột ngột, đồng thời sự suy thoái sớm về điều kiện tài chính có thể khơi dậy nhu cầu ngày càng tăng đối với bất động sản.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, sự thay đổi chính sách của Fed có thể đẩy nhanh thời gian cắt giảm lãi suất lần đầu tiên, dự kiến ​​​​ban đầu là vào nửa cuối năm 2024.

FED có thể chọn chiến lược “phòng ngừa”, phù hợp với cách tiếp cận của họ vào năm 1995 và 2019. Điều này có thể bao gồm việc tạm dừng để quan sát tác động của lần cắt giảm lãi suất đầu tiên thay vì thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp.

Trong quyết định lãi suất được công bố vào thứ Tư tuần trước, FED muốn giữ lãi suất không đổi và dự đoán 3 lần cắt giảm lãi suất riêng biệt 75 điểm cơ bản trong năm 2024. Tuy nhiên, thị trường đang tập trung vào việc cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ được tổ chức vào ngày 30-31 tháng 1 năm 2024.

Khi nào Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất? Đây là quan điểm của Goldman Sachs


Source link