Commerzbank đảm bảo giấy phép BaFin cho các dịch vụ lưu ký tiền điện tử Theo Investing.comCommerzbank đã nhận được cái gật đầu theo quy định từ Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) để cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức. Sự phát triển này định vị Commerzbank là ngân hàng đầy đủ dịch vụ đầu tiên trong nước tham gia vào lĩnh vực lưu ký tài sản kỹ thuật số, có khả năng báo hiệu sự chấp nhận và tích hợp rộng rãi hơn của tiền điện tử trong cơ sở khách hàng rộng lớn của mình.

Ngân hàng được thiết lập để ra mắt một nền tảng mới sẽ chịu sự giám sát quy định bổ sung, đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt của Đức. Động thái này của Commerzbank diễn ra vào thời điểm ngành ngân hàng Đức đang ngày càng tham gia vào các đổi mới blockchain và tiền điện tử. Ngân hàng DZ gần đây đã tung ra một giải pháp lưu ký dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT) nhằm vào các khách hàng tổ chức, trong khi Dwpbank đã giới thiệu nền tảng wpNex mở rộng các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho vô số ngân hàng Đức.

Những tiến bộ chiến lược này được các nhà đầu tư tiền tệ kỹ thuật số coi là những bước quan trọng để tăng cường việc áp dụng tiền điện tử, cung cấp cơ sở hạ tầng rất cần thiết để đầu tư và lưu trữ tài sản kỹ thuật số an toàn. Sự nhiệt tình đối với các sáng kiến này được kiềm chế bởi lời kêu gọi cảnh giác từ BaFin, điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp lý đã được thiết lập.

Lập trường thận trọng của BaFin được đưa ra sau khi xác định các vấn đề cấu trúc trong hoạt động của Coinbase (NASDAQ:) tại Đức, nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách tiếp cận phối hợp toàn cầu đối với quy định về tiền điện tử trong bối cảnh biến động thị trường đang diễn ra và sự thay đổi của ngành. Khi các tổ chức tài chính truyền thống như Commerzbank điều chỉnh các dịch vụ của họ với nhu cầu phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, các cơ quan quản lý vẫn tập trung vào việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và duy trì sự ổn định hệ thống trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link