Cơ quan quản lý Vương quốc Anh công bố kế hoạch quản lý Stablecoin

Ngân hàng Anh (BOE) và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã công bố kế hoạch quản lý stablecoin.

Ngân hàng Anh (BOE) và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã công bố các tài liệu đề xuất phác thảo kế hoạch quản lý stablecoin, trong một bước quan trọng nhằm tăng cường các khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử đang mở rộng.

FCA đã thông báo rằng các nhà phát hành stablecoin sẽ cần phải xin phép để các stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định lưu hành ở Vương quốc Anh.

Cơ quan giám sát cũng lập luận rằng stablecoin đang lưu hành phải được hỗ trợ bởi các tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền tệ fiat, bất kể những lo ngại về kỹ thuật hoặc thanh khoản.

Những đề xuất này tuân theo các kế hoạch quản lý rộng hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử được chính phủ Anh tiết lộ gần đây.

Động thái hướng tới quy định này một phần là do đề xuất từ ​​các công ty công nghệ lớn như Meta (trước đây là Facebook) và PayPal về việc phát hành stablecoin.

Ngoài ra, sự sụp đổ của Terra, một công ty khởi nghiệp stablecoin, vào năm trước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu giám sát toàn diện.

Luật pháp về stablecoin được hỗ trợ bởi tiền pháp định dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong những tháng đầu năm tới.

Trọng tâm quản lý của BOE là các stablecoin được gắn với giá trị của đồng bảng Anh, vì chúng được coi là có khả năng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán.

Vương quốc Anh phát hành Quy tắc tài sản tiền điện tử mới


Source link