Chuyển đổi số: Câu chuyện không chỉ có thành công


DNVN – Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu, giúp cho nhiều doanh nghiệp khẳng định vị thế của mình trên đấu trường kinh tế. Tuy nhiên, chuyển đổi số lại không chỉ là câu chuyện của thành công mà trên thực tế đã chứng kiến rất nhiều thất bại.

Trong một môi trường kinh tế năng động và nhiều biến động như thành phố Hà Nội, việc hiểu được những nguyên nhân thất bại trong chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ rút kinh nghiệm, tiết kiệm được thời gian và lựa chọn được con đường đúng đắn nhất để thành công.

Ảnh minh họa.

Thất bại trong chuyển đổi số doanh nghiệp trước hết là do thiếu lãnh đạo có khả năng thúc đẩy đổi mới. Lãnh đạo với lối tư duy cũ, cách làm cũ sẽ không thể đưa doanh nghiệp phát triển trong thời đại số.

Chưa thoát ra khỏi mô hình tổ chức cũ cũng là nguyên nhân cản trở doanh nghiệp đi tới chuyển đổi số thành công. Nếu chưa thực sự sẵn sàng thay đổi thì doanh nghiệp nên có thời gian chuẩn bị thêm thay vì áp dụng nửa vời.

Thất bại trong chuyển đổi số còn ở việc chưa xử lý hiệu quả dữ liệu thu thập được như: chưa tạo ra được văn hóa lấy dữ liệu làm trọng tâm, không có chiến lược dữ liệu đồng nhất và không tập trung vào việc biến dữ liệu thành căn cứ ra quyết định.

Coi nhẹ tầm quan trọng của công nghệ trong chuẩn hóa các quy trình hoặc quá thiên về công nghệ mà xem nhẹ vai trò chủ thể của con người (lãnh đạo, nguồn nhân lực, khách hàng…); đưa ra những mục tiêu không tưởng về chuyển đổi số; quá cầu toàn, thận trọng khi triển khai; thiếu tập trung, thiếu chuẩn bị và không ưu tiên nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số đã khiến nhiều doanh nghiệp thất bại.

Bên cạnh đó, chưa xây dựng được nền tảng văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ không thể thúc đẩy sáng tạo trong doanh nghiệp. Đây được cho là yếu tố quyết định đến khả năng thành công trong chuyển đổi số. Do vậy, nếu không thực hiện được thì nguy cơ thất bại là rất lớn.

Hiểu sai về năng lực số: Năng lực số của doanh nghiệp không chỉ là phần cứng mà là tổng hợp nhiều năng lực khác như hạ tầng công nghệ, quy trình thu thập và quản lý dữ liệu, khả năng phân tích, đưa ra các giải pháp dựa trên phân tích dữ liệu và công nghệ, khả năng bảo mật.

Như vậy, nếu cứ luẩn quẩn với những sai lầm trong chiến lược chuyển đổi số sẽ kìm hãm doanh nghiệp đến với thành công.

Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.

Doanh nghiệp có thể tham gia tự đánh giá trực tuyến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại đây.


Thu HàSource link