Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, số doanh nghiệp thành lập mới khởi sắc


Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO) sáng 29/10, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10/2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng hơn số doanh nghiệp rút lui thị trường.

Chú thích ảnh

Cụ thể: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tính chung 10 tháng năm 2023 ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 0,5%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,6%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 3,2%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/10 tăng 1,0% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Báo cáo GSO cho hay: Trong tháng 10/2023, Việt Nam có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 5.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm ngoái…

Tính chung 10 tháng năm 2023, Việt Nam có 183.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Như vậy, bình quân một tháng có gần 18.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 146.600 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14.700 doanh nghiệp rút lui thị trường.

Đề cập về tình hình chăn nuôi, đại diện GSO cho biết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tổng số lợn của Việt Nam ước tính đến thời điểm cuối tháng 10/2023 tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số bò tăng 0,7%; tổng số trâu giảm 1%; tổng số gia cầm tăng 2,9%.


Theo Báo Tin tứcSource link