Cardano dẫn đầu trong phát triển tiền điện tử, giá tăng theo sau Theo Investing.com($ADA) tiếp tục là người đi đầu trong hoạt động phát triển tiền điện tử, vượt xa các loại tiền điện tử lớn khác như ($DOT), Kusama ($KSM), Hedera ($HBAR), Aptos ($APT), Status ($SNT), Chainlink ($LINK), Cosmos ($ATOM) và ($ETH). Thông tin này dựa trên các số liệu dựa trên sự kiện của Santiment, đánh giá các hoạt động trên kho lưu trữ GitHub trong tháng qua. Cách tiếp cận của công ty bao gồm giám sát các hành động phân nhánh và thúc đẩy các cam kết, đồng thời tránh trùng lặp các cam kết để đảm bảo tính chính xác.

Sự gia tăng hoạt động phát triển của Cardano đã đi kèm với hiệu suất thị trường mạnh mẽ. Trong hai tuần qua, giá của Cardano đã tăng 36,5%, hoạt động địa chỉ ADA tăng 23% và giao dịch cá voi đã tăng 32%. Sự gia tăng tổng thể trong hoạt động trên chuỗi này cho thấy sự quan tâm và tương tác cao với mạng Cardano.

Mặc dù lợi nhuận trung bình hàng tháng tiềm năng giảm 2,5%, dữ liệu lịch sử cho thấy triển vọng tích cực đối với giá ADA trong tháng 11. Dữ liệu cho thấy giá ADA tiềm năng tăng 43,5% trong tháng này, điều này sẽ biểu thị lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư và tiếp tục thiết lập vị trí của Cardano trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link