Cần Thơ: Công bố thử nghiệm nền tảng công dân số


DNVN – Ngày 22/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phát triển dữ liệu số, công bố thử nghiệm nền tảng công dân số, nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số (CĐS) của thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Bkav đã trình bày giải
pháp phát triển, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị: cứ có dữ liệu phát
sinh là chúng ta đẩy nó vào nền tảng Big Data; khi cần sử dụng tới dữ liệu nào
thì lúc đó mới cấu hình các cơ sở dữ liệu (CSDL) riêng là đáp ứng được ngay mà không phải kết nối
phức tạp; giá lưu trữ bây giờ rất rẻ, nên chuyển từ nhiều phần mềm nhỏ và CSDL
đơn lẻ sang 1 “phần mềm lớn” và dữ liệu tập trung.

Cần Thơ công bố triển khai thí điểm nền tảng Công dân số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Hoàng Mến – Giám đốc Sở TT&TT Cần Thơ cho biết, thời gian qua,
thành phố đã tập trung mọi nguồn lực cho CĐS. Và hiện nay, thành phố vẫn đang tích
cực triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý và kết nối, chia
sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước.

Cần Thơ cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển dữ liệu nhằm
hoạch định chiến lược phát triển dữ liệu; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu,
cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp khai thác sử dụng; liên thông
các hệ thống thông tin dữ liệu thống nhất và đồng bộ.

Dịp này, Sở TT&TT TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Công nghệ
số thông minh đã công bố triển khai thí điểm nền tảng công dân số TP Cần Thơ.

Theo đó, hệ thống nền tảng này được triển khai trên phạm vi
toàn thành phố. Đối tượng sử dụng nền tảng gồm người dân TP Cần Thơ (truy cập tại:
congdanso.cantho.gov.vn và app Công dân số Cần thơ trên kho dữ liệu CH Play và
App Store); lãnh đạo, cán bộ các đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố (được
phân quyền khai thác dữ liệu công dân theo đúng thẩm quyền).

 

Đơn vị vận hành là Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ. Kết
quả gồm tích hợp cơ sở dữ liệu công dân quốc gia, tích hợp kho dữ liệu TP Cần
Thơ, tích hợp dịch vụ công, tích hợp tra cứu thông tin điện nước, tích hợp dữ
liệu lượng mưa…

Cũng theo Sở TT&TT TP Cần Thơ, mục đích triển khai nền tảng
này là nhằm hình thành và hoàn thiện CSDL định danh điện tử công dân trên địa
bàn thành phố; kết nối đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư, cung cấp các công cụ
phân cấp, phân quyền, chia sẻ khai thác sử dụng trên toàn hệ thống chính quyền
điện tử/chính quyền số thành phố.


Hòa MinhSource link