Các ngân hàng báo cáo đầu tư 10,27 tỷ đô la vào tiền điện tử Theo Investing.com


© Reuters

Mười chín ngân hàng Bắc Mỹ và châu Âu đã báo cáo các khoản đầu tư đáng kể vào tiền điện tử, tổng cộng 9,4 tỷ euro (10,27 tỷ USD), theo những phát hiện mới nhất từ Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS). Các tiết lộ được đưa ra như một phần của sáng kiến giám sát để giám sát các khoản tiếp xúc với tài sản tiền điện tử trong hệ thống tài chính.

BCBS, sau khi triển khai một mẫu thu thập dữ liệu tiền điện tử mới trong năm năm qua, đã tiết lộ mức độ tham gia tiền điện tử giữa các ngân hàng thành viên. Các ngân hàng Bắc Mỹ đang dẫn đầu với mười thực thể tiết lộ các khoản đầu tư của họ, trong khi bảy ngân hàng châu Âu cũng đã báo cáo các khoản đầu tư của họ.

Các khoản đầu tư trải dài trên nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau, với và là nổi bật nhất trong các danh mục đầu tư này, lần lượt chiếm 31% và 22%. Đáng chú ý, các công cụ đầu tư liên quan cho Bitcoin và Ethereum chiếm thêm 25% và 10%. , một loại tiền điện tử lớn khác, đại diện cho 188 triệu euro hoặc 2% tổng vốn đầu tư, với hai ngân hàng nắm giữ hơn một nửa mức đầu tư này và bốn ngân hàng khác gần 40%.

Danh mục đầu tư của các ngân hàng rất đa dạng trên một số loại tiền điện tử khác bao gồm (DOT), (ADA), (SOL), (LTC) và Stellar Lumens (XLM). Stablecoin và tài sản mã hóa cũng được giới thiệu, chiếm gần 90% mức độ tiếp xúc được báo cáo bởi các tổ chức này.

Trong một sự phát triển đáng kể cho việc áp dụng tiền điện tử trong các hệ thống ngân hàng truyền thống, Banco Santander đã bắt đầu tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bằng Bitcoin và Ethereum cho khách hàng ở Thụy Sĩ. Động thái này báo hiệu sự chấp nhận ngày càng tăng của các loại tiền kỹ thuật số như là công cụ tài chính hợp pháp giữa các thực thể tài chính được thành lập.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link