Các dự án CBDC của Ripple mở đường cho tài chính toàn diện và tiền có thể lập trình Theo Investing.com, một người chơi nổi bật trong không gian tiền điện tử, đang có những bước tiến với các sáng kiến Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng cường hệ thống thanh toán trên toàn cầu. James Wallis từ Ripple nhấn mạnh tiềm năng của CBDC trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính giá cả phải chăng cho các cá nhân có thu nhập thấp hoặc không có ngân hàng, giải quyết khoảng trống do các ngân hàng truyền thống để lại do hoạt động định hướng lợi nhuận của họ.

Quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương gần đây đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách hoàn thành giao dịch CBDC nội địa đầu tiên trên XRP Ledger (XRPL) của Ripple, đáng chú ý là khả năng thanh toán nhanh ngay cả ở những khu vực có điều kiện internet không ổn định. Sổ cái này cũng kỷ niệm một cột mốc tăng trưởng quan trọng, đã hoàn thành sổ cái thứ 84 triệu.

Wallis, tận dụng kinh nghiệm của mình từ việc lãnh đạo Chiến lược & Hoạt động Bán hàng Toàn cầu của Ripple và thành lập công ty tư vấn blockchain 7e4 LLC, đã nói về ý nghĩa rộng lớn hơn của CBDC đối với “Tiền điện tử trong một phút”. Ông nhấn mạnh làm thế nào các loại tiền kỹ thuật số này có thể giảm chi phí giao dịch và tăng tốc quá trình thanh toán trong khi vẫn dưới sự giám sát của các ngân hàng trung ương.

Hơn nữa, Wallis đã thảo luận về vai trò của tiền có thể lập trình trong việc định hình chính sách tiền tệ và các can thiệp tài chính có mục tiêu, cũng như tầm quan trọng của việc giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng. Ripple hiện đang cải tiến công nghệ của mình thông qua hợp tác trực tiếp trong các dự án CBDC với các quốc gia như Bhutan và Montenegro và duy trì sự tham gia tích cực với các ngân hàng trung ương tại hơn hai mươi quốc gia, bao gồm Colombia và Hồng Kông.

Các nhà phân tích tiền điện tử đang theo dõi chặt chẽ tiến trình của Ripple với CBDC, vì một số suy đoán rằng việc tích hợp XRP trong các hoạt động CBDC toàn cầu có thể làm tăng đáng kể giá trị của nó.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.


Source link