Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Phải quyết liệt triển khai chuyển đổi số


DNVN – Từ những hạn chế hiện nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị trong Bộ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ trong việc chuyển đổi số giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Tại hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì, ngày 10/11 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh cho biết, thời gian qua, công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, nhận thức và hành động về chuyển đổi số tại các đơn vị thuộc bộ đã có chuyển biến tích cực. Đã xây dựng, ban hành các đề án, chiến lược, kế hoạch về chuyển đổi số của bộ. Hạ tầng số được tăng cường đầu tư. Cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử được quan tâm đầu tư.

Đặc biệt, dịch vụ công trực tuyến triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng. Trong đó, cơ bản hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hơn 79% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công Thương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Công Thương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, nhận thức về chuyển đổi số trong Bộ Công Thương đã có sự chuyển biến tích cực. Hạ tầng chuyển đổi số được quan tâm hơn và ngày càng hoàn thiện. Cơ sở dữ liệu cũng được chú trọng, dịch vụ công trực tuyến được tăng cường…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại.

Cụ thể, chưa kịp thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Chậm hoặc chưa ban hành các quy chế quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm hay việc khai thác còn nhiều vướng mắc.

Ý thức và quyết tâm chuyển đổi số ở một số bộ phận công chức, viên chức, ở một số đồng chí lãnh đạo vẫn còn do dự, đưa ra nhiều lý do. Cùng với đó, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của một bộ phận công chức còn chậm thay đổi.

Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu, chưa được cập nhật kịp thời và thiếu tính liên kết chia sẻ. Cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công việc.

Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị trong bộ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Công Thương trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Theo đó, các đơn vị cần chú trọng đến công tác cập nhật cơ sở dữ liệu. Đề xuất nhu cầu, trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục của Đề án phát triển dịch vụ điện tử tại các đơn vị thuộc bộ theo đúng kế hoạch.

Đồng thời thực hiện số hóa 100% hồ sơ thủ tục hành chính do tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và đưa vào hệ thống Một cửa của bộ theo đúng quy định. Số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, chậm nhất là ngày 15/12/2023 phải hoàn thành.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hy vọng, sau buổi làm việc này, công tác chuyển đổi số tại Bộ Công Thương sẽ đi vào thực chất hơn, đạt được nhiều hiệu quả tích cực hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành.


Nguyệt MinhSource link