BlackRock và SEC gần đây đã gặp nhau để bàn về phê duyệt Bitcoin Spot ETF

Forbes: BlackRock và JPMorgan sẽ thúc đẩy đợt tăng giá Bitcoin tiếp theo

Các nhà phân tích của Bloomberg tiết lộ rằng BlackRock và SEC đã gặp nhau vào thứ Hai để thảo luận về sản phẩm Bitcoin Spot ETF.

BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào thứ Hai để thảo luận về việc đăng ký quỹ giao dịch trao đổi giao ngay Bitcoin (ETF), theo nhà phân tích tiền điện tử của Bloomberg, James Seyffart.

Seyffart đã chia sẻ một số slide từ cuộc họp trên Twitter, tiết lộ rằng BlackRock đang chọn quy trình “bằng hiện vật” cho Bitcoin ETF của mình thay vì quy trình dựa trên tiền mặt. 

Điều này có nghĩa là những người tham gia được ủy quyền sẽ giao và nhận Bitcoin trực tiếp thay vì sử dụng tiền mặt để mua và bán tài sản cơ bản.

Seyffart giải thích rằng hệ thống này sẽ là phương pháp “sạch” nhất cho cả BlackRock và các nhà đầu tư vì nó sẽ tránh được rủi ro trượt giá và hậu quả về thuế liên quan đến giao dịch tiền mặt.

12 hồ sơ ETF Bitcoin spot có thể sớm được phê duyệt


Source link