Bitcoin ngày 15/11 giảm về 35.400 USD Theo Investing.com


© Reuters

Theo Khac Hieu

Investing.com – Cập nhật tới 9h50 ngày 15/11 (theo giờ Việt Nam), giá giao dịch ở mức 35.437,18 , giảm 2,76% trong 24 giờ qua. Thanh khoản của đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất thị trường ở mức 41,69 tỉ USD, tăng 46,00% so với ngày 14/11. Vốn hóa của Bitcoin đạt 693,39 tỉ USD, chiếm 50,09% tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử.

Nguồn: Investing.com

Vốn hóa toàn bộ thị trường ghi nhận vào thời điểm 10h01 là 1.416,52 tỉ USD, giảm khoảng 29 tỉ USD so với 24 giờ trước. Theo đó, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên thị trường giảm 0,77% so với ngày 14/11, đạt 54,13 tỉ USD.

Theo đó, một số đồng tiền điện tử khác lại cũng có xu hướng giảm trong 24 giờ qua. Theo đó, đồng ETH giảm 3,76% giao dịch ở mức 1.972,66 . (XRP) và (DOGE), những đồng tiền điện tử phổ biến khác, cũng có xu hướng giảm. Theo đó, vào lúc 9h51 trong 10 đồng tiền điện tử có vốn hóa lớn nhất, có tới 7 đồng có xu hướng giảm so với 24h trước đó. Trong khi đó, đồng (SOL) có xu hướng tăng lớn nhất lên tới 5,40%.

Nguồn: Coin Glass


Source link