BIS cho biết DeFi có thể mang lại ‘thế hệ mới’ cho thị trường tài chính

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã kết thúc thí điểm CBDC của mình và cho biết các yếu tố tài chính phi tập trung (DeFi) có thể mang lại cơ sở hạ tầng thị trường tài chính “thế hệ mới”.

Theo một báo cáo mới, dự án thí điểm CBDC có tên Dự án Mariana đã kết thúc vào thứ Năm tuần trước.

Dự án đã chứng kiến ​​BIS thử nghiệm giao dịch CBDC xuyên biên giới giữa các tổ chức tài chính khác nhau. Hơn nữa, dự án sử dụng công nghệ tiên tiến có được từ lĩnh vực DeFi.

– Advertisement –

Thí điểm CBDC của BIS kết thúc khi họ nhận thấy tiềm năng của DeFi

Sự phát triển của Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) từ lâu đã được thực hiện trong ngành tài sản kỹ thuật số. Các dự án này đang tìm cách sử dụng cả tài sản kỹ thuật số với tiền tệ fiat. Cụ thể, họ tìm cách sử dụng cả hai thông qua việc sử dụng các ngân hàng trung ương phát hành những tài sản ảo này.

Giờ đây, BIS đã kết thúc thí điểm CBDC của mình, đồng thời tuyên bố rằng DeFi có thể mang lại “thế hệ mới” cho cơ sở hạ tầng thị trường tài chính. Thật vậy, những tuyên bố này đã được đưa ra trong một báo cáo mới về dự án được công bố trong tuần trước.

BIS cho biết: “Yếu tố DeFi được thử nghiệm trong dự án, đặc biệt là nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), có thể tạo cơ sở cho thế hệ cơ sở hạ tầng thị trường tài chính mới”. Hơn nữa, báo cáo lưu ý rằng dự án “mượn ý tưởng và khái niệm từ tài chính phi tập trung”.

Nghiên cứu xác định liệu các nhà tạo lập thị trường tự động có thể hỗ trợ giao dịch và thanh toán nước ngoài hay không. Đồng thời, họ quan sát xem liệu họ có thể tăng hiệu quả và giảm rủi ro hay không. Báo cáo lưu ý: “Dự án đã chứng minh đầy đủ rằng việc trao đổi CBDC bán buôn xuyên biên giới bằng cách sử dụng các khái niệm mới như các nhà tạo lập thị trường tự động là khả thi”.

Xem thêm: Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) công bố Báo cáo mới về tiền điện tử


Source link