BIDV sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 57.000 tỷ đồng, dẫn đầu Big4

Ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, Mã: BID) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.419 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông BIDV 2023.

BIDV có trách nhiệm trình NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Theo kế hoạch, BIDV sẽ phát hành thêm tối đa 642 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.419 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành dự kiến bằng 12,69% số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 50.585 tỷ đồng lên 57.006 tỷ đồng, trở thành thành viên Big4 có vốn điều lệ cao nhất và đứng thứ hai toàn hệ thống, chỉ sau VPBank.

Trước đó tại ĐHĐCĐ 2023, BIDV đã đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 61.557 tỷ đồng, tương đương mức tăng 21,7% so với cuối năm trước.

Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, bao gồm 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và 455 triệu cổ phiếu thông qua hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.Source link