Áp lực trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong tháng 9 vẫn lớn, khoảng hơn 25,8 nghìn tỷ đồng

Báo cáo phân tích mới nhất do VNDirect vừa đưa ra cho thấy, áp lực trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong tháng 9/2023 vẫn lớn, trong khi danh sách các doanh nghiệp chậm thanh toán theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên. 

Tỷ trọng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của 67 doanh nghiệp chậm nghĩa vụ thanh toán hiện chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn hệ thống. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Tỷ trọng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của 67 doanh nghiệp chậm nghĩa vụ thanh toán hiện chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn hệ thống. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 9/2023 sẽ có khoảng hơn 25,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn. Tháng 9/2023 vẫn là một trong những tháng có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm 2023, mặc dù tổng giá trị đáo hạn trong tháng 9/2023 giảm khoảng 7,3% so với tháng 8/2023.

Tính đến ngày 24/08/2023 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. Khối phân tích của VNDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173,68 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành theo tháng (đơn vị: tỷ đồng) - số liệu được tổng hợp đến ngày 24/8/2023. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành theo tháng (đơn vị: tỷ đồng) – số liệu được tổng hợp đến ngày 24/8/2023. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Trong tháng 8, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra khá tích cực. Trong khi đó, hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn đã có sự chững lại so với các tháng trước đó.

Theo thống kê của VNDirect, tính từ đầu tháng 8 cho đến ngày 24/8/2023 có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng 12.770 tỷ đồng, thấp hơn 58,5% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đạt 100.997 tỷ đồng giảm 54,75% so với cùng kỳ. Hoạt động mua lại trước hạn đã chững lại trong tháng 8/2023 với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại là khoảng 7.246 tỷ đồng.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn theo tháng (Đơn vị: tỷ đồng) - thống kê đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 24/08/2023. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn theo tháng (Đơn vị: tỷ đồng) – thống kê đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 24/08/2023. Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH

Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8/2023. Tính đến ngày 24/8, đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ, và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng.


Nguồn tham khảo