6 giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp


DNVN – Sự phát triển của Internet giúp chúng ta tìm kiếm và xử lý thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP Hà Nội cũng dựa vào việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu để phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những lo ngại về vấn đề mất an toàn thông tin.

Khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển đổi số, việc đảm bảo an toàn thông tin là yếu tố then chốt, phải bảo mật thông tin dữ liệu để tránh rủi ro cho doanh nghiệp. Bài viết sẽ đề cập 6 giải pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

Giải pháp 1: Thiết kế mô hình mạng an toàn

Mô hình mạng an toàn cơ bản

Mô hình này giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu, tránh bị truy cập trái phép, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu từ đó giúp giảm rủi ro và các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn đồng thời tăng độ tin cậy, tính khả dụng cho mạng.

Giải pháp 2: Tường lửa (FireWall)

Đây là thành phần tham gia vào mạng máy tính tồn tại dưới dạng phần cứng hoặc phần mềm nằm ở cổng ra vào của mạng giúp doanh nghiệp điều chỉnh, kiểm soát truy cập.

Giải pháp 3: IDPS giúp doanh nghiệp phát hiện và ngăn chặn sự xâm nhập của các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công nâng cao.

Giải pháp 4: SIEM – Hệ thống quản lý sự kiện và giám sát an ninh mạng

Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện việc giám sát an toàn thông tin cho hệ thống.

Giải pháp 5: Mạng riêng ảo (VPN)

Mạng riêng ảo là phương pháp đảm bảo an toàn truy cập từ xa bằng phương pháp thiết lập kênh kết nối riêng trên Internet với chi phí thấp, tăng cường tính bảo mật cho hệ thống, có tính mở rộng và linh động, góp phần giảm chi phí vận hành và quản lý.

Giải pháp 6: Mã hóa và chữ ký số

Mã hóa thực chất là một phương pháp biến đổi thông tin cần có phương tiện giải mã.

Chữ ký số là 1 phương tiện kỹ thuật số dùng để xác thực danh tính và độ tin cậy của tài liệu, thông điệp hoặc 1 cá nhân, doanh nghiệp, được sử dụng trong thế giới số để đảm bảo tính toàn vẹn, uy tín và chống lại việc giả mạo thông tin.

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn thông tin sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững và có những bước tiến xa trong môi trường kinh tế số năng động của Thủ đô.

Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Kế hoạch “Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025” do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 23/9/2022.

Doanh nghiệp có thể tham gia tự đánh giá trực tuyến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số tại đây.


Thu ThủySource link