1,000 USD chuyển thành 53,7 triệu USD, lãi 5,372,390%

Shiba Inu đã biến những nhà đầu tư ban đầu thành triệu phú, tạo ra thu nhập thay đổi cuộc đời trong vòng chưa đầy ba năm. 

Các nhà đầu tư trung bình chỉ có đủ khả năng đầu tư 100 đô la hoặc 1.000 đô la đã kiếm được lợi nhuận phi thường trong một khoảng thời gian ngắn. SHIB đã trở thành loại tiền điện tử có lợi nhuận cao nhất vào năm 2021 và những người tham gia sớm sẽ nhận được tất cả phần thưởng được cung cấp.

– Advertisement –

Dữ liệu từ Changelly chỉ ra rằng khoản đầu tư 1.000 USD được thực hiện đúng ba năm trước sẽ biến thành 53,7 triệu USD ngày nay. 

Nói tóm lại, nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la vào SHIB vào ngày 7 tháng 9 năm 2020, thì hôm nay ba năm sau, vào năm 2023, số tiền 1.000 đô la tương tự có thể tăng lên 53,7 triệu đô la.

shib

Đó là mức tăng và lợi tức đầu tư (ROI) là 5.372.390% (5,3 triệu phần trăm). Bitcoin, Ethereum và không có giao dịch thị trường chứng khoán nào khác mang lại nhiều lợi nhuận như vậy trong ba năm qua.

Sự phát triển cho thấy rằng thời điểm và may mắn đóng vai trò quan trọng trong việc kiếm được hàng triệu USD trên thị trường. Ở đúng nơi, đúng thời điểm có thể mang lại vận may mà người ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Một số nhà đầu tư đã trở thành triệu phú vào năm 2021 khi Shiba Inu tăng 85.000.000% trong một năm.


Source link